Tổng quanGần đó

Metsa Village

5/5
Chia sẻ đến
Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 2-Th 6),từ (10:00-18:00);Đóng cửa vào (Th 7-CN),từ (10:00-19:00)
Thời gian thăm quan đề xuất:0.5-1 ngày
Địa chỉ:
Saitama Hanno City 327-6 Miyazawa MetsaBản đồ

Gần Đó