https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/hakodate/hakodate-city-museum-of-literature-22949974/
Tổng quanGần đó
 • Hakodate City Museum Of Literature

  函館市文学館
  Chưa có đánh giá
  Sắp Mở Cửa Mở cửa từ 09:00-19:00
  Thời gian thăm quan đề xuất:2-3 tiếng đồng hồ
  Địa chỉ:
  22-5, Hakodate-shi, Hokkaido, Suehirocho 040-0053Bản đồ
 • Gần Đó