https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/chitose/grace-wine-chitose-winery-61804269/
Tổng quanGần đó
 • Grace Wine Chitose Winery

  グレイスワイン千歳ワイナリー
  Chưa có đánh giá
  Hôm nay không mở cửa Mở cửa từ 13:00-17:00;Mở cửa từ 09:00-12:00
  Địa chỉ:
  1-6-20 Takadai, Chitose 066-0035, HokkaidoBản đồ
 • Gần Đó