https://vn.trip.com/travel-guide/attraction/cheongju/midongsan-arboretum-62044046/
Tổng quanGần đó
 • Midongsan Arboretum

  미동산수목원
  Chưa có đánh giá
  Sắp Mở Cửa Đóng cửa vào (Th 3-CN),từ (09:00-18:00)
  Địa chỉ:
  51, Sumogwon-gil, Miwon-myeon, Sangdang-gu, Cheongju, Chungcheongbuk-do 28199, South KoreaBản đồ
 • Gần Đó