https://vn.trip.com/moments/detail/yizheng-562-12520957
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80i0v000000jjy9b405A.jpg
glbrt2084

Tianning Temple Pagoda

#yizheng #yangzhou #jiangsu A Pagoda that stand in middle of the town of Yizheng. It was looks been abandoned.

Nghi Chinh

1759 địa điểm tham quan | 12 bài viết
Trung Quốc
Xem
Đăng ngày: 20 tháng 2, 2022
A_Wanderer
Matel
PaisleyAdams
IndominusJames
5 người thích điều này
Gửi bài viết
5
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
NASHAN GEOLOGICAL MUSEUM
Yizheng
NASHAN GEOLOGICAL MUSEUM
yizheng
volcanic
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80i0v000000jjy9b405A.jpgglbrt2084
Các đề xuất
Nashan Geological Park
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z82b120008szlt1l2B66.jpgJinling_Mosquito_Bites
Các đề xuất
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z82b120008szlt1l2B66.jpgJinling_Mosquito_Bites
Các đề xuất
Nashan Geological Park
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z82b120008szlt1l2B66.jpgJinling_Mosquito_Bites
Các đề xuất
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80w15000000xtr4968ED.jpgLiu Big Fish
Các đề xuất
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80w15000000xtr4968ED.jpgLiu Big Fish
Các đề xuất
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80w15000000xtr4968ED.jpgLiu Big Fish
Các đề xuất
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z8301200099tjwd6EAE1.jpgNIKI ZUO
Các đề xuất
Huobitun Farm
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z8071c000001degqj80A6.jpgSunny
Các đề xuất
Tianle Lake Hot Spring
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z859120008cy503e6EC5.jpgsellnuan
Slender West Lake in Yangzhou
Slender West Lake
Slender West Lake in Yangzhou
bucketlistreboot
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Zhenguo Temple in Jiangsu's Gaoyou
Zhenguo Temple
Zhenguo Temple in Jiangsu's Gaoyou
bucketlistreboot
temple
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer