https://vn.trip.com/moments/detail/yangzhou-12-12177782
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21v1200099625b70E8C.jpg
Nelz

Sulicoffe

This coffee shop is close to slender west lake . Do yourself a favor and just walk around the area .. never know what you might find .. #yangzhou #winter #staycation
Khách Sạn

Slender West Lake Hot Spring Resort Yangzhou

4.8/55476 đánh giá
Dương Châu,Trung Quốc
Xem

Dương Châu

20236 địa điểm tham quan | 179 bài viết
Trung Quốc
Xem
Đăng ngày: 15 tháng 1, 2022
Katsights
Timbre
Niyla
AryaOkey
4 người thích điều này
Gửi bài viết
4
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
Các đề xuất
Slender West Lake Hot Spring Resort Yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z8301200099tjwd6EAE1.jpgNIKI ZUO
Các đề xuất
Slender West Lake Hot Spring Resort Yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80w15000000xtr4968ED.jpgLiu Big Fish
Slender West Lake in Yangzhou
Slender West Lake
Slender West Lake in Yangzhou
bucketlistreboot
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Trying Yangzhou's Famous Breakfast
Dongguan Street Historical District
Trying Yangzhou's Famous Breakfast
bucketlistreboot
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Book-Café on wonderful Pishi Street
Pishi Street
Book-Café on wonderful Pishi Street
bucketlistreboot
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Old-Town in Yangzhou
Yangzhou Ancient Canal
Old-Town in Yangzhou
historicplaces
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
 Royal China-western garden, yangzhou
Ho Family Garden
Royal China-western garden, yangzhou
yangzhoutravel
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21c1200098ghfk0A661.jpgFarz
Yangzhou, The city of March
Yangzhou Jinling Hotel
Yangzhou
Yangzhou
Yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25e4234854w23o02A7B.jpgMiss Explorer
old street in yangzhou
Dongguan Street Historical District
exploring slender west lake, yangzhou
Slender West Lake