https://vn.trip.com/moments/detail/slender-west-lake-tourist-resort-2025616-9772251
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a24i120009dxn3kaCDA6.jpg
Sherinfordh

Splendid Slender West Lake!

Slender West Lake is located in Yangzhou city in Jiangsu Province, China. The total area is about 100 hectares. Great place for photography. It is must see attraction for Yangzhou tour. #slenderwestlake #lakeview #yangzhoutravel

Slender West Lake Tourist Resort

583 địa điểm tham quan | 6 bài viết
Trung Quốc
Xem
Đăng ngày: 6 tháng 5, 2021
Yolanda Weng
Orest
2 người thích điều này
Gửi bài viết
2
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
Các đề xuất
Slender West Lake Hot Spring Resort
https://ak-d.tripcdn.com/images/0Z82b120008szlt1l2B66.jpgJinling_Mosquito_Bites
Các đề xuất
"Spring River and the Night Moon, Beautiful Yangzhou" Performance
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80v12000000sdxxs4A2F.jpgWUXIPENG
Các đề xuất
Slender West Lake Hot Spring Resort
https://ak-d.tripcdn.com/images/Z80v0s000000hydp2AA21.jpgAdam Yue
Slender West Lake in Yangzhou
Slender West Lake
Slender West Lake in Yangzhou
bucketlistreboot
yangzhou
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Taman Tasik Seremban 🍃✨
Taman Tasik Seremban
Taman Tasik Seremban 🍃✨
2023TravelWish
awesomepic
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20c2215c0gmgtjkF5AD.jpgAvira
Traditional Batak house in Tuk-Tuk Timbul
Tuk Tuk Timbul Bungalows
Ameron Neuschwanstein With A View Of Alpsee
Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa
Ameron Neuschwanstein With A View Of Alpsee
CelebrateWithTrip
germany
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2112224ri5wu1vkBCC5.jpgKinnie Kong
Titiwangsa Lake Park Kuala Lumpur
Tasik Titiwangsa
Titiwangsa Lake Park Kuala Lumpur
CelebrateWithTrip
awesomepic
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a22w22348y9022yp9700.jpgAPAK
From Medan to Lake Toba by public transport
Danau Toba Parapat
From Medan to Lake Toba by public transport
CelebrateWithTrip
laketoba
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2422224sv2qiikg954E.jpgmushroom055
Beautiful view of National Museoum of Korea
National Museum of Korea
Beautiful view of National Museoum of Korea
nationalmuseum
historyinseoul
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a218223480zub3bk84EB.jpgColuber
Autumn-Hike around Berlin's Wannsee
Wannsee
Autumn-Hike around Berlin's Wannsee
fallingforfall
wannsee
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26u120009upulmu3BA2.jpgA_Wanderer
Bukit Burung, a hidden gem overlooking Toba
Slender West Lake Tourist Resort
Bukit Burung, a hidden gem overlooking Toba
CelebrateWithTrip
laketoba
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2422224sv2qiikg954E.jpgmushroom055