https://vn.trip.com/moments/detail/barcelona-381-15264282
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26f4215cn3cpo00E3EB.jpg
Polina Vazyllo

Barcelona

Barcelona in august 2022. It was really nice experience. Beautiful cathedrals, nice streets, clear sea, but also veeery hot weather. #barcelona #spain #spaintravel
Đăng ngày: 13 tháng 10, 2022
Predrag Patrick S.
Richelle IG richelle_lambert
_ts***t8
Evitta
7 người thích điều này
3 Bình luận
Hen Rodri
Hen Rodri
Perfect capture🤩️
Jaclyn Carmen
Jaclyn Carmen
I’m going to have to check this place out!
Xem thêm
Gửi bài viết
7
Được Nhắc Đến Trong Bài Đăng Này

Barcelona

19237 địa điểm tham quan | 432 bài viết
Tây Ban Nha
Xem
Các Khoảnh Khắc Liên Quan
An afternoon in Barcelona
poi-tag-icon
Barcelona
An afternoon in Barcelona
barcelona
barcelonatravel
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21b42347vk73phs7F0A.jpgEvitta
A little patio with a big exhibition
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
A little patio with a big exhibition
bucketlistreboot
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Barcelona’s largest museum
National Art Museum of Catalonia
Barcelona’s largest museum
bucketlistreboot
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
A Spanish little town within Barcelona
Poble Espanyol
A Spanish little town within Barcelona
bucketlistreboot
barcelona
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Barcelona Opera Theatre+tip for cheap tickets
Gran Teatre del Liceu
Barcelona Opera Theatre+tip for cheap tickets
liceunder35
bucketlistreboot
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20l42348a5zugq81290.jpgMarc GaldonFerrer
Barcelona City
Nhà thờ chính tòa Barcelona
Barcelona City
barcelona
barcelonaspain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a24f4215eg5aj4ow6204.jpgBeckyyR
Marvel at Sagrada Familia
Vương cung thánh đường Sagrada Família
Marvel at Sagrada Familia
solotravel
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26612000avh4uswDD80.jpgpoohwubear
Park Güell, Barcelona Summary
Park Güell
Barcelona Trip, Spain
poi-tag-icon
Barcelona
Barcelona Trip, Spain
barcelonaspain
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/a203sa133wr4gin1sC974.jpgLH Riyan
The Sagrada Familia cannot be missed!
Vương cung thánh đường Sagrada Família
The Sagrada Familia cannot be missed!
barcelona
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26s22349l4azbps751E.jpgGeo (@geosheng)
Stunning Barcelona
Vương cung thánh đường Sagrada Família
Stunning Barcelona
barcelona
spain
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2563224tj59gcjk20F7.jpgTheAngaritas
Sagrada Familia - grandest church in Spain
Vương cung thánh đường Sagrada Família