VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Tới Gia Hưng lịch trình chuyến bay

Thông tin chuyến bay Khởi hành
Đến
Tuyến bay Lịch trình hàng tuần
14:00 SHA 14:27
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
14:25 SHA 14:59
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
16:22 SHA 16:56
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
17:27 SHA 18:01
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
18:23 SHA 18:51
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
20:45 SHA 21:19
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
11:34 SHA 12:08
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
10:09 SHA 10:37
Thượng Hải đến SMTWTFS Tìm kiếm
TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ