Thông tin về Căn cứ thủy phi cơ Campbell River

Những câu hỏi thường gặp về Căn cứ thủy phi cơ Campbell River

Khoảng cách giữa Căn cứ thủy phi cơ Campbell River (YHH) và trung tâm thành phố là bao xa?

Căn cứ thủy phi cơ Campbell River (YHH) cách trung tâm thành phố khoảng 10,909 km.