App
Tải ứng dụng miễn phí
Trợ giúp
VN
VND

Sân bay quốc tế Chính Định

Câu hỏi thường gặp

Mỗi ngày có trung bình bao nhiêu chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Chính Định

Trung bình mỗi ngày có 5 chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Chính Định

Chuyến bay sớm nhất khởi hành từ Sân bay quốc tế Chính Định

9C6256 đi Thượng Hải khởi hành vào 06:15

Chuyến bay muộn nhất khởi hành từ Sân bay quốc tế Chính Định

CZ9702 đi Thành Đô khởi hành vào 22:15