>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ San Francisco đi Phượng Hoàng

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  1.821.740₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  3.120.508₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  3.328.311₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  3.937.867₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  5.697.266₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -|

  6.268.724₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -

  2.722.219₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -

  5.118.881₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -

  7.228.081₫

 • Sân bay quốc tế San Francisco

  Sân bay quốc tế Sky Harbor

  -

  8.831.628₫

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

Lịch bay từ San Francisco đi Phượng Hoàng: Lịch bay từ San Francisco đi Phượng Hoàng

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

AA2537

05:00

SFO

07:07

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

AA2178

05:30

SFO

08:28

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA2905

05:47

SFO

08:50

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-----F-Tìm kiếm

QF3230

05:55

SFO

07:57

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA2042

06:00

SFO

08:09

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

AA343

07:00

SFO

09:23

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA1591

07:49

SFO

10:56

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA1265

08:04

SFO

11:11

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA2332

08:10

SFO

10:06

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-----F-Tìm kiếm

AC5296

08:15

SFO

10:12

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA1107

08:30

SFO

11:30

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA684

08:34

SFO

11:34

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

AA1868

08:47

SFO

11:54

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS------Tìm kiếm

AA478

09:01

SFO

11:07

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA2085

09:14

SFO

11:10

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AC4542

09:23

SFO

11:37

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor------STìm kiếm

AS3359

10:00

SFO

12:04

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS------Tìm kiếm

UA5987

10:40

SFO

12:36

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor------STìm kiếm

UA2388

10:44

SFO

13:49

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA1548

10:51

SFO

13:50

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWT--Tìm kiếm

AS588

11:05

SFO

13:05

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor---W---Tìm kiếm

UA377

11:20

SFO

13:27

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA1664

11:40

SFO

13:48

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWT-STìm kiếm

AA1880

11:46

SFO

14:55

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS------Tìm kiếm

UA5550

11:47

SFO

13:43

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA1095

11:52

SFO

13:59

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA756

11:55

SFO

14:10

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor--T----Tìm kiếm

UA1232

12:02

SFO

13:58

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AC4513

12:03

SFO

14:09

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor------STìm kiếm

UA690

12:05

SFO

14:11

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AS1880

12:10

SFO

14:10

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AA1115

12:26

SFO

15:30

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA2398

12:52

SFO

15:57

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor--T----Tìm kiếm

UA5438

13:36

SFO

16:36

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA5381

14:29

SFO

16:43

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA2035

14:30

SFO

16:29

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA2275

14:42

SFO

16:44

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AC4368

14:45

SFO

16:59

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS--WTFSTìm kiếm

UA5655

14:48

SFO

16:59

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA5536

14:52

SFO

16:58

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA5320

15:05

SFO

17:17

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

UA5642

15:12

SFO

17:11

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS--WTFSTìm kiếm

AA1844

15:45

SFO

17:46

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-M-----Tìm kiếm

CZ1720

16:00

SFO

18:07

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor---W-F-Tìm kiếm

CZ1704

16:05

SFO

18:07

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-M-W-F-Tìm kiếm

AA1037

16:10

SFO

19:09

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS------Tìm kiếm

AA1825

16:14

SFO

19:14

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

AS1339

16:45

SFO

19:45

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor--TWTFSTìm kiếm

AA2915

17:10

SFO

19:12

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA595

17:50

SFO

19:47

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

AS1337

18:00

SFO

20:01

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborS-----STìm kiếm

AC3948

19:00

SFO

21:03

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor--T----Tìm kiếm

UA2405

19:01

SFO

22:03

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA574

19:15

SFO

21:18

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA2340

19:18

SFO

22:18

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor------STìm kiếm

UA1580

19:25

SFO

21:21

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm

CM2428

19:30

SFO

21:33

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-----F-Tìm kiếm

UA2339

19:37

SFO

21:40

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA1193

19:45

SFO

21:46

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky HarborSMTWTFSTìm kiếm

UA5280

20:00

SFO

22:04

PHX

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor-------Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  1.049,169 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 2 giờ 1 phút để bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX)?

  Mỗi ngày có khoảng 11 chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 4.446.984₫ trong tháng sáu, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 4.446.984₫ trong tháng sáu. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay quốc tế Sky Harbor sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 05:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) vào 08:55.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay quốc tế Sky Harbor sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 19:15 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX) vào 21:15.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Phượng Hoàng trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Phượng Hoàng, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  3.619.235₫
  San Francisco(SFO) ⇒ Phượng HoàngPHX
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  7.210.764₫
  San Francisco(SFO) ⇒ Phượng HoàngPHX
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Sky Harbor (PHX)?

  American Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 1677 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ San Francisco đi Phượng Hoàngcủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Sky Harbor khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.