>>>>

Lịch bay từ San Francisco đi New York: Lịch bay từ San Francisco đi New York

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

9W7723

06:15

SFO

14:46

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

AT9557

06:25

SFO

14:59

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS------Tìm kiếm

B6016

06:30

SFO

14:55

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm

BA4318

07:00

SFO

15:30

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS---TFSTìm kiếm

AA234

07:15

SFO

15:40

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS---TFSTìm kiếm

AA164

08:25

SFO

16:56

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-MTW---Tìm kiếm

BA4316

08:26

SFO

17:04

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-MTW---Tìm kiếm

9W7721

08:30

SFO

17:00

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

KL7507

08:40

SFO

17:10

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy------STìm kiếm

AS1022

09:00

SFO

17:31

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-MTWTF-Tìm kiếm

FI7890

11:12

SFO

20:09

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm

CZ1619

11:16

SFO

20:19

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy---W---Tìm kiếm

EK6128

11:17

SFO

20:05

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWT-STìm kiếm

AF3517

11:25

SFO

20:09

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----T--Tìm kiếm

BA4388

11:31

SFO

20:15

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----T--Tìm kiếm

DL1212

11:40

SFO

20:15

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

DL757

11:41

SFO

20:15

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWT--Tìm kiếm

AA016

11:47

SFO

20:26

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS---TFSTìm kiếm

B6416

11:52

SFO

20:30

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS------Tìm kiếm

DL1297

12:50

SFO

21:29

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

DL1529

12:55

SFO

21:25

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

AZ3252

12:59

SFO

21:30

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm

DL2303

13:10

SFO

21:43

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

9W7720

13:15

SFO

21:45

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

DL592

13:17

SFO

21:46

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

AS020

13:25

SFO

22:01

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm

AS1024

13:30

SFO

22:00

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS-----STìm kiếm

DL1120

14:00

SFO

22:35

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

AF8884

14:05

SFO

22:34

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

B61916

14:15

SFO

23:03

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

AM3443

14:40

SFO

23:12

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

AS326

15:10

SFO

23:59

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy------STìm kiếm

AA166

15:15

SFO

00:01

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS------Tìm kiếm

CZ1617

15:21

SFO

23:58

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-M-W---Tìm kiếm

BA1705

15:30

SFO

00:05

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWT-STìm kiếm

B6616

16:02

SFO

00:25

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-M-----Tìm kiếm

AM4680

16:05

SFO

00:40

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-M--TF-Tìm kiếm

AM5111

16:10

SFO

00:33

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedyS------Tìm kiếm

AM3444

16:15

SFO

00:47

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

B6916

20:33

SFO

04:55

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy--T----Tìm kiếm

EK6126

20:35

SFO

04:58

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm

AT9559

20:40

SFO

04:59

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

AM3280

21:00

SFO

05:37

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-------Tìm kiếm

AM5960

21:25

SFO

06:00

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy------STìm kiếm

DL1814

21:30

SFO

05:38

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-MT----Tìm kiếm

AA276

22:10

SFO

06:32

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWT-STìm kiếm

AR7079

22:20

SFO

06:39

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----T--Tìm kiếm

AM5840

22:25

SFO

07:00

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----TF-Tìm kiếm

AM4722

22:35

SFO

07:15

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-M-----Tìm kiếm

AS110

23:20

SFO

07:51

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. KennedySMTWTFSTìm kiếm

BA5569

23:23

SFO

08:00

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy--T-T-STìm kiếm

AM5843

23:35

SFO

08:06

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----TF-Tìm kiếm

EY8378

23:58

SFO

08:31

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy----TFSTìm kiếm

B61516

23:59

SFO

08:23

JFK

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy-----F-Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  4.156,991 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 5 giờ 39 phút để bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC)?

  Mỗi ngày có khoảng 25 chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 5.641.194₫ trong tháng chín, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 5.641.194₫ trong tháng chín. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 07:00 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) vào 15:21.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay quốc tế John F. Kennedy sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 21:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) vào 06:03.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến New York trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi New York, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố New York bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đến trung tâm là khoảng 14 km, khoảng 30 phút đi taxi.
  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế John F. Kennedy đến trung tâm là khoảng 20 km, khoảng 40 phút đi taxi.
  • Khoảng cách từ Sân bay La Guardia đến trung tâm là khoảng 13 km, khoảng 30 phút đi taxi.
 • Sân bay nào gần Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) nhất?

  Sân bay gần Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC) nhất là Sân bay La Guardia. Khoảng cách là khoảng 16 km.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  8.536.521₫
  San Francisco(SFO) ⇒ New YorkJFK
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  16.145.009₫
  San Francisco(SFO) ⇒ New YorkJFK
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco (SJCB) đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy (NYC)?

  Delta Air Lines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 27 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ San Francisco đi New Yorkcủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế John F. Kennedy khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.