>>>>

Lịch bay từ San Francisco đi Houston: Lịch bay từ San Francisco đi Houston

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

UA1032

00:05

SFO

05:45

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSM-WT--Tìm kiếm

UA1835

00:15

SFO

05:55

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-----Tìm kiếm

UA1573

00:30

SFO

06:13

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA1639

00:45

SFO

06:22

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

NZ9190

00:55

SFO

06:38

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

UA2345

00:56

SFO

06:34

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA2384

05:10

SFO

10:54

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

UA1923

05:25

SFO

11:10

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

NZ9191

05:30

SFO

11:13

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush--T----Tìm kiếm

UA1034

05:45

SFO

11:35

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA1457

06:00

SFO

11:50

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA540

07:20

SFO

13:10

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSM-WTFSTìm kiếm

UA2383

07:40

SFO

13:29

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA1106

07:50

SFO

15:36

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA2396

08:58

SFO

14:55

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

NZ9193

09:37

SFO

15:32

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1958

09:39

SFO

15:33

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

UA2235

09:40

SFO

15:30

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-W---Tìm kiếm

UA2420

10:40

SFO

16:39

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA2413

10:58

SFO

16:55

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1037

11:00

SFO

17:02

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1744

11:05

SFO

17:01

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWT-STìm kiếm

NZ9197

11:15

SFO

17:10

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWT--Tìm kiếm

UA285

11:18

SFO

17:14

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1906

11:25

SFO

17:03

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA1611

11:30

SFO

17:20

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-M---F-Tìm kiếm

NH7336

12:36

SFO

18:34

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush--T-T-STìm kiếm

UA1615

13:00

SFO

18:57

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1578

13:03

SFO

19:00

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

UA1673

13:04

SFO

18:57

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA205

13:05

SFO

18:58

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA1730

13:13

SFO

18:56

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA708

14:41

SFO

20:30

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-----Tìm kiếm

AD7023

14:48

SFO

20:45

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-----F-Tìm kiếm

UA1632

15:00

SFO

20:50

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA2070

16:00

SFO

21:30

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

NZ9199

16:04

SFO

21:51

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-----F-Tìm kiếm

UA1735

16:06

SFO

21:55

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

UA621

16:11

SFO

21:50

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

UA810

16:17

SFO

22:00

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1038

18:10

SFO

23:54

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA2481

18:15

SFO

00:05

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA2058

18:24

SFO

00:19

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

NZ9198

19:50

SFO

01:37

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA523

19:55

SFO

01:41

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1687

20:00

SFO

01:45

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

NZ9200

23:30

SFO

05:13

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush--T----Tìm kiếm

NZ9194

23:55

SFO

05:38

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

UA1152

23:59

SFO

05:35

IAH

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  2.631,513 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 3 giờ 58 phút để bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

  Mỗi ngày có khoảng 9 chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 4.205.696₫ trong tháng tám, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 4.205.696₫ trong tháng tám. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 07:50 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 13:35.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 18:49 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 00:30.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Houston trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Houston, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  6.089.570₫
  San Francisco(SFO) ⇒ HoustonIAH
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  11.748.144₫
  San Francisco(SFO) ⇒ HoustonIAH
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

  United Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 1918 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ San Francisco đi Houstoncủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay liên lục địa George Bush khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.