>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ San Francisco đi Atlanta

  Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

  Lịch bay từ San Francisco đi Atlanta: Lịch bay từ San Francisco đi Atlanta

  Thông tin chuyến bay
  Khởi hành
  Đến
  Tuyến bayLịch trình hàng tuần

  AF2215

  06:00

  SFO

  13:34

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  KL7211

  06:30

  SFO

  14:02

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS------Tìm kiếm

  DL1865

  07:00

  SFO

  14:48

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson--T----Tìm kiếm

  AM5359

  07:10

  SFO

  14:44

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson--T----Tìm kiếm

  AF2736

  07:15

  SFO

  14:48

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTW-FSTìm kiếm

  AM5935

  07:30

  SFO

  15:24

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson----TFSTìm kiếm

  9W7647

  07:50

  SFO

  15:27

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  AM5952

  08:00

  SFO

  15:39

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson----TFSTìm kiếm

  AM4916

  08:10

  SFO

  15:39

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson------STìm kiếm

  DL2158

  08:20

  SFO

  15:54

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  AF5983

  08:25

  SFO

  15:54

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWT-STìm kiếm

  AZ3487

  08:30

  SFO

  16:14

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-----F-Tìm kiếm

  F9806

  08:39

  SFO

  16:36

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL2968

  08:50

  SFO

  16:39

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS------Tìm kiếm

  9W7646

  09:00

  SFO

  16:33

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson------STìm kiếm

  DL1431

  09:05

  SFO

  16:30

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL505

  09:10

  SFO

  16:43

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL307

  09:15

  SFO

  17:04

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL2697

  09:25

  SFO

  17:10

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  AM4504

  09:42

  SFO

  17:10

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL285

  09:55

  SFO

  17:21

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL2187

  10:00

  SFO

  17:38

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  AM4921

  10:07

  SFO

  17:33

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson------STìm kiếm

  AM5932

  10:10

  SFO

  17:55

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson----TFSTìm kiếm

  UA1401

  10:37

  SFO

  18:19

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  NZ9001

  10:40

  SFO

  18:28

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS------Tìm kiếm

  UA575

  10:42

  SFO

  18:25

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL1400

  10:45

  SFO

  18:22

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL338

  11:00

  SFO

  18:44

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL249

  11:20

  SFO

  19:08

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL2049

  11:25

  SFO

  19:19

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson----T--Tìm kiếm

  AF8943

  11:38

  SFO

  19:15

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-----FSTìm kiếm

  AM5203

  11:40

  SFO

  19:20

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  AF2757

  11:44

  SFO

  19:15

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS--WTFSTìm kiếm

  9W7649

  12:15

  SFO

  19:51

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTF-Tìm kiếm

  AF5657

  12:39

  SFO

  20:19

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS-TW-FSTìm kiếm

  AF5753

  12:48

  SFO

  20:45

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  AF8691

  12:55

  SFO

  20:20

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson----TFSTìm kiếm

  DL3040

  13:08

  SFO

  20:58

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-MT----Tìm kiếm

  DL1002

  13:10

  SFO

  20:49

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  9W7648

  13:25

  SFO

  21:08

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-MTWTFSTìm kiếm

  DL1117

  13:45

  SFO

  21:25

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  F91514

  14:00

  SFO

  21:43

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS-T-TF-Tìm kiếm

  DL2381

  15:00

  SFO

  22:50

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWT-STìm kiếm

  DL2210

  15:04

  SFO

  22:34

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWT-STìm kiếm

  DL740

  15:05

  SFO

  22:37

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL461

  15:10

  SFO

  22:42

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL619

  15:11

  SFO

  22:52

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWT-STìm kiếm

  DL553

  15:20

  SFO

  22:47

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonS--WTFSTìm kiếm

  DL2781

  15:30

  SFO

  22:55

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL2054

  16:50

  SFO

  00:29

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL1709

  17:00

  SFO

  00:43

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL1315

  21:20

  SFO

  05:02

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  AM3932

  21:45

  SFO

  05:11

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  DL1381

  22:10

  SFO

  05:37

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL1053

  22:20

  SFO

  05:49

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  AM3448

  22:25

  SFO

  05:53

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  DL1553

  22:30

  SFO

  05:59

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-------Tìm kiếm

  UA1554

  22:42

  SFO

  06:19

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield JacksonSMTWTFSTìm kiếm

  CA7245

  22:52

  SFO

  06:30

  ATL

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson-----F-Tìm kiếm
  Show less

  Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson

  Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
  • Khoảng cách bay

   3.438,386 km
  • Bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đến Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) mất bao lâu?

   Tốn khoảng 4 giờ 42 phút để bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL).
  • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL)?

   Mỗi ngày có khoảng 8 chuyến bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL).
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) rẻ nhất?

   Giá vé khoảng 9.825.618₫ trong tháng sáu, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) đắt nhất?

   Đường bay từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 9.825.618₫ trong tháng sáu. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
  • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco đến Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) vào 06:15 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL) vào 13:50.
  • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Atlanta trong thời gian COVID19 không?

   Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Atlanta, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
  • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

   Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
  • Giá vé một chiều rẻ nhất

   8.814.310₫
   San Francisco(SFO) ⇒ AtlantaATL
  • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

   16.541.119₫
   San Francisco(SFO) ⇒ AtlantaATL
  • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế San Francisco (SFO) đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson (ATL)?

   Delta Air Lines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 3083 chuyến bay mỗi tháng.
  • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson?

   Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

   • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
   • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
   • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
   • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
   • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
   • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

  • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ San Francisco đi Atlantacủa bạn

   Vé từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế San Francisco đi Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.