>>>>

Lịch bay từ Portland đi Seattle: Lịch bay từ Portland đi Seattle

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

AS2014

05:00

PDX

05:53

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-----FSTìm kiếm

AS2283

05:25

PDX

06:20

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AS1031

05:30

PDX

06:29

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma----T--Tìm kiếm

9W8448

06:00

PDX

07:14

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2434

07:00

PDX

08:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AS2674

07:15

PDX

08:14

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7545

07:30

PDX

08:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AS1988

08:00

PDX

08:59

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AA7518

08:30

PDX

09:35

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWT-STìm kiếm

AA7537

09:00

PDX

10:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AF5775

09:15

PDX

10:35

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-M-WT--Tìm kiếm

AF5628

09:25

PDX

10:29

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaS---T--Tìm kiếm

9W7120

09:29

PDX

10:45

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2057

09:30

PDX

10:35

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-----F-Tìm kiếm

AA7520

10:00

PDX

11:05

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

KE6010

10:30

PDX

11:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMT--F-Tìm kiếm

AS2227

10:45

PDX

11:40

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7564

11:00

PDX

12:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2115

11:10

PDX

12:10

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

9W5529

11:16

PDX

12:24

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTF-Tìm kiếm

AS1433

11:30

PDX

12:25

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AS2062

12:00

PDX

13:01

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AS2401

12:05

PDX

13:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7538

12:30

PDX

13:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AA7529

12:45

PDX

13:40

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AS1901

13:00

PDX

14:01

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AF5739

13:10

PDX

14:18

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaS-T--F-Tìm kiếm

AM4645

13:15

PDX

14:19

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AM4020

13:25

PDX

14:23

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-M-WTFSTìm kiếm

9W5404

13:30

PDX

14:31

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma------STìm kiếm

9W7122

13:48

PDX

14:51

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2285

13:55

PDX

14:48

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AS2018

14:00

PDX

14:56

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma----TF-Tìm kiếm

AA7551

14:30

PDX

15:25

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7575

15:00

PDX

16:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AS2178

15:15

PDX

16:18

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-----F-Tìm kiếm

AS1982

15:45

PDX

16:40

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AA7497

16:00

PDX

16:55

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS1311

16:45

PDX

17:40

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

9W7118

16:55

PDX

18:05

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2309

17:00

PDX

17:59

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7595

17:15

PDX

18:10

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AA6871

17:30

PDX

18:25

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS1379

17:35

PDX

18:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AA6952

17:45

PDX

18:40

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2250

18:00

PDX

18:59

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AA7505

18:30

PDX

19:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AA6852

18:35

PDX

19:35

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-----F-Tìm kiếm

AS3457

18:45

PDX

19:45

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AM3514

19:00

PDX

20:06

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AS2206

19:15

PDX

20:10

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma-------Tìm kiếm

AA7574

19:30

PDX

20:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AA7478

19:45

PDX

20:45

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AS2099

19:55

PDX

20:49

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm

AA7516

20:30

PDX

21:25

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AS2317

20:45

PDX

21:44

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AS2413

21:00

PDX

22:00

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma------STìm kiếm

AS1504

21:15

PDX

22:12

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma--T----Tìm kiếm

AA7481

21:30

PDX

22:30

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma---W---Tìm kiếm

AS2457

21:35

PDX

22:29

SEA

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế TacomaSMTWTFSTìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  207,681 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đến Sân bay quốc tế Tacoma (SEA) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 59 phút để bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA)?

  Mỗi ngày có khoảng 23 chuyến bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 5.123.214₫ trong tháng sáu, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 5.123.214₫ trong tháng sáu. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Seattle trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Seattle, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố Seattle bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Tacoma đến trung tâm là khoảng 17 km, khoảng 30 phút đi taxi.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  4.348.128₫
  Portland(PDX) ⇒ SeattleSEA
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  5.679.329₫
  Portland(PDX) ⇒ SeattleSEA
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế Portland (PDX) đi Sân bay quốc tế Tacoma (SEA)?

  Alaska Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 4497 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Portland đi Seattlecủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế Portland đi Sân bay quốc tế Tacoma khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.