>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ Okinawa đi Tokyo

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.370.622₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.492.104₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.842.664₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.731.214₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.387.977₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.523.342₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.526.813₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.596.231₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.606.643₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.686.474₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.738.537₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.783.659₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.801.014₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.811.426₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.825.310₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.828.781₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.839.193₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.846.135₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.950.262₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.950.262₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.988.442₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  2.988.442₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.002.326₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.030.093₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.099.511₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.106.452₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.151.574₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.165.458₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.214.050₫

 • Sân bay Naha

  Sân bay Haneda

  -|

  3.300.823₫

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

Lịch bay từ Okinawa đi Tokyo: Lịch bay từ Okinawa đi Tokyo

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

BC528

02:40

OKA

04:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda----TFSTìm kiếm

NH1000

03:35

OKA

05:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-MTWTFSTìm kiếm

JL3978

03:50

OKA

06:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda------STìm kiếm

JL900

07:20

OKA

09:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

AA8442

07:25

OKA

09:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH460

08:00

OKA

10:20

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

BC051

08:55

OKA

11:20

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-------Tìm kiếm

BC510

09:15

OKA

11:25

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

BC952

09:40

OKA

12:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-M-----Tìm kiếm

JL902

09:50

OKA

12:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

AF8018

09:55

OKA

12:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda----TF-Tìm kiếm

NH994

10:00

OKA

12:20

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-----F-Tìm kiếm

6J036

10:25

OKA

12:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda------STìm kiếm

NH1410

10:30

OKA

12:45

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-M-----Tìm kiếm

JL994

10:35

OKA

12:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-----F-Tìm kiếm

BC512

10:45

OKA

13:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH462

11:05

OKA

13:25

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL904

11:20

OKA

13:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NU090

11:35

OKA

14:05

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaS------Tìm kiếm

NH464

12:10

OKA

14:30

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL906

12:35

OKA

14:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

AA8477

12:40

OKA

15:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL996

12:45

OKA

15:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda------STìm kiếm

NH996

12:55

OKA

15:20

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL908

13:15

OKA

15:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

HA5421

13:20

OKA

15:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

BC514

14:05

OKA

16:25

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH468

14:25

OKA

16:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL910

14:30

OKA

16:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH470

15:05

OKA

17:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL914

15:35

OKA

18:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

AA8450

15:45

OKA

18:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL916

16:20

OKA

18:45

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH472

16:30

OKA

18:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

HA6124

16:45

OKA

19:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTW--STìm kiếm

BC518

17:30

OKA

19:45

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH474

18:10

OKA

20:30

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

JL918

18:35

OKA

20:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

AF8015

18:40

OKA

20:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-MTWT-STìm kiếm

BC520

19:10

OKA

21:25

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH476

19:15

OKA

21:35

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

HA6126

19:20

OKA

21:40

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTW--STìm kiếm

JL998

19:30

OKA

21:50

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaS------Tìm kiếm

JL920

19:50

OKA

22:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

HA5432

19:55

OKA

22:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

BC956

20:00

OKA

22:30

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda------STìm kiếm

NH1098

20:05

OKA

22:20

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaS--WTFSTìm kiếm

BC958

20:15

OKA

22:45

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaS------Tìm kiếm

BC960

20:35

OKA

23:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-------Tìm kiếm

JL922

20:40

OKA

23:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

BA4636

20:45

OKA

23:00

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay HanedaSMTWTFSTìm kiếm

NH478

20:50

OKA

23:10

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda------STìm kiếm

NH1412

20:55

OKA

23:30

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda-M-----Tìm kiếm

6J080

21:25

OKA

23:55

HND

Chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda--T----Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  1.555,473 km
 • Bay từ Sân bay Naha (OKA) đến Sân bay Haneda (TYO) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 2 giờ 27 phút để bay từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO)?

  Mỗi ngày có khoảng 37 chuyến bay từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 6.081.010₫ trong tháng bảy, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 6.081.010₫ trong tháng bảy. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay Naha đến Sân bay Haneda sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay Naha (OKA) vào 07:15 và sẽ hạ cánh ở Sân bay Haneda (HND) vào 09:40.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay Naha đến Sân bay Haneda sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay Naha (OKA) vào 21:10 và sẽ hạ cánh ở Sân bay Haneda (HND) vào 23:30.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Tokyo trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Tokyo, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố Tokyo bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Narita đến trung tâm là khoảng 57 km, khoảng 1 giờ 10 phút đi taxi.
  • Khoảng cách từ Sân bay Haneda đến trung tâm là khoảng 13 km, khoảng 30 phút đi taxi.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  2.818.367₫
  Okinawa(OKA) ⇒ TokyoHND
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  6.056.714₫
  Okinawa(OKA) ⇒ TokyoHND
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay Naha (OKA) đi Sân bay Haneda (TYO)?

  ANA là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 2984 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Okinawa đi Tokyocủa bạn

  Vé từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay Naha đi Sân bay Haneda khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.