Thông tin về Căn cứ quân sự Nha Trang

Những câu hỏi thường gặp về Căn cứ quân sự Nha Trang

Khoảng cách giữa Căn cứ quân sự Nha Trang (NHA) và trung tâm thành phố là bao xa?

Căn cứ quân sự Nha Trang (NHA) cách trung tâm thành phố khoảng 4,086 km.

Sân bay nào gần Căn cứ quân sự Nha Trang (NHA) nhất?

Sân bay gần nhất là Căn cứ quân sự Nha Trang (NHA), cách đây 92 km.