Thông tin về Sân bay Nam Uyển

Những câu hỏi thường gặp về Sân bay Nam Uyển

Khoảng cách giữa Sân bay Nam Uyển (NAY) và trung tâm thành phố là bao xa?

Sân bay Nam Uyển (NAY) cách trung tâm thành phố khoảng 14,925 km.

Những đường bay trong nước phổ biến nào khởi hành từ Sân bay Nam Uyển (NAY)?

؜Các đường bay phổ biến cất cánh từ Sân bay Nam Uyển (NAY) gồm có Bắc Kinh⇒Thượng Hải, Bắc Kinh⇒Thượng Hải, Bắc Kinh⇒Quảng Châu, Bắc Kinh⇒Thâm Quyến, Bắc Kinh⇒Thành Đô, Bắc Kinh⇒Xích Phong, Bắc Kinh⇒Lâm Nghi, Bắc Kinh⇒Hạ Môn, Bắc Kinh⇒OrdosBắc Kinh⇒Hồi Hột. là những đường bay trong nước phổ biến nhất.

Những đường bay quốc tế phổ biến nào khởi hành từ Sân bay Nam Uyển (NAY)?

Các đường bay phổ biến cất cánh từ Sân bay Nam Uyển (NAY) gồm có Bắc Kinh⇒Fukuoka, Bắc Kinh⇒Singapore, Bắc Kinh⇒AucklandBắc Kinh⇒Phuket. [singular] là đường bay quốc tế phổ biến nhất.[singular] [plural] là những đường bay quốc tế phổ biến nhất.[plural] [switch]