>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ New York đi Orlando

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  1.859.230₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  1.928.218₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  2.787.120₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  2.838.861₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  3.456.305₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  3.901.278₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  4.004.760₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  4.004.760₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  4.104.793₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  4.128.939₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  5.222.400₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  5.439.713₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  5.484.555₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  8.257.878₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -|

  9.399.631₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -

  5.508.701₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -

  6.916.059₫

 • Sân bay La Guardia

  Sân bay quốc tế Orlando

  -

  4.146.186₫

Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

Lịch bay từ New York đi Orlando: Lịch bay từ New York đi Orlando

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

AA907

05:40

LGA

08:20

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

B61099

06:00

LGA

08:47

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS------Tìm kiếm

AA1019

06:45

LGA

09:29

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1316

07:00

LGA

09:44

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL2037

07:05

LGA

09:51

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1395

07:10

LGA

09:51

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWT-STìm kiếm

AA2645

07:59

LGA

10:56

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS------Tìm kiếm

DL1736

08:00

LGA

10:44

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL1098

08:05

LGA

10:50

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL2210

08:10

LGA

11:15

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL717

09:10

LGA

12:17

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1097

09:15

LGA

12:22

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

F91113

09:29

LGA

12:47

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando---W---Tìm kiếm

DL424

09:30

LGA

12:22

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL428

09:34

LGA

12:23

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS-TWTFSTìm kiếm

DL1126

09:40

LGA

12:40

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando------STìm kiếm

DL2159

09:45

LGA

12:52

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

B6199

09:52

LGA

12:59

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando--T----Tìm kiếm

AA203

10:00

LGA

13:08

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL898

10:05

LGA

13:10

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL1603

10:20

LGA

13:25

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

AA529

10:30

LGA

13:39

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMT-TFSTìm kiếm

F91111

10:45

LGA

13:56

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL1154

11:20

LGA

14:13

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1799

11:25

LGA

14:16

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

AA1563

11:30

LGA

14:41

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1551

11:36

LGA

14:37

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1471

11:40

LGA

14:41

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL2181

11:45

LGA

14:50

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS------Tìm kiếm

DL2699

12:10

LGA

15:14

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSM-WTFSTìm kiếm

DL773

14:24

LGA

17:16

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMT--FSTìm kiếm

DL870

14:29

LGA

17:23

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL1836

15:25

LGA

18:18

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1684

15:29

LGA

18:22

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL749

15:46

LGA

18:47

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1994

15:51

LGA

18:57

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL301

15:59

LGA

18:57

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

B6299

16:00

LGA

19:01

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando--T----Tìm kiếm

DL332

16:05

LGA

19:02

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL400

16:55

LGA

19:55

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1433

17:00

LGA

19:58

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1192

17:15

LGA

20:18

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL1643

17:18

LGA

20:11

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

DL847

17:45

LGA

20:48

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

B61999

18:29

LGA

21:20

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-----F-Tìm kiếm

DL1585

18:30

LGA

21:21

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL1573

18:45

LGA

21:44

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-M-----Tìm kiếm

DL2927

18:50

LGA

21:48

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando---W---Tìm kiếm

DL776

18:59

LGA

21:58

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL2785

19:59

LGA

23:03

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL794

20:30

LGA

23:29

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL2066

20:40

LGA

23:34

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS--WT-STìm kiếm

DL3031

20:44

LGA

23:42

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoSMTWTFSTìm kiếm

DL2249

20:54

LGA

23:57

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-------Tìm kiếm

B6499

21:30

LGA

00:09

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế OrlandoS--WT-STìm kiếm

NK423

21:50

LGA

00:46

MCO

Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando-M-----Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  1.532,113 km
 • Bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đến Sân bay quốc tế Orlando (ORL) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 2 giờ 53 phút để bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL)?

  Mỗi ngày có khoảng 16 chuyến bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 3.059.622₫ trong tháng một, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 3.059.622₫ trong tháng một. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay La Guardia đến Sân bay quốc tế Orlando sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay La Guardia (LGA) vào 06:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Orlando (MCO) vào 09:21.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay La Guardia đến Sân bay quốc tế Orlando sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay La Guardia (LGA) vào 21:41 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Orlando (MCO) vào 00:19.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Orlando trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Orlando, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố Orlando bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Orlando đến trung tâm là khoảng 13 km, khoảng 30 phút đi taxi.
  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Sanford đến trung tâm là khoảng 30 km, khoảng 50 phút đi taxi.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  4.015.108₫
  New York(LGA) ⇒ OrlandoMCO
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  7.202.359₫
  New York(LGA) ⇒ OrlandoMCO
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay quốc tế Orlando (ORL)?

  Delta Air Lines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 11300 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ New York đi Orlandocủa bạn

  Vé từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay quốc tế Orlando khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.