>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ New York đi Houston

  Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

  Lịch bay từ New York đi Houston: Lịch bay từ New York đi Houston

  Thông tin chuyến bay
  Khởi hành
  Đến
  Tuyến bayLịch trình hàng tuần

  UA4173

  05:50

  LGA

  09:15

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA1032

  05:59

  LGA

  09:02

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  AM5012

  06:00

  LGA

  09:27

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-MTWTF-Tìm kiếm

  AM5351

  06:10

  LGA

  08:56

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

  UA2098

  07:55

  LGA

  10:38

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-----Tìm kiếm

  DL2254

  08:00

  LGA

  10:57

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  AM3661

  08:05

  LGA

  10:53

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1327

  08:15

  LGA

  11:42

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL636

  08:30

  LGA

  11:34

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL1126

  09:00

  LGA

  11:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1062

  09:30

  LGA

  12:38

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL756

  09:35

  LGA

  12:43

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6682

  09:59

  LGA

  12:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL6118

  10:20

  LGA

  13:42

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL1996

  11:25

  LGA

  14:22

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL2592

  11:45

  LGA

  14:52

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTW--STìm kiếm

  DL1810

  12:00

  LGA

  15:21

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  AM5028

  12:10

  LGA

  15:46

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush----TF-Tìm kiếm

  UA1467

  12:15

  LGA

  15:35

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL2163

  12:20

  LGA

  15:30

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6687

  12:24

  LGA

  15:26

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushS------Tìm kiếm

  AM3252

  12:25

  LGA

  15:28

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL719

  12:29

  LGA

  15:44

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  AM3443

  12:30

  LGA

  16:07

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-M--TF-Tìm kiếm

  AM5883

  12:35

  LGA

  15:43

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush----TF-Tìm kiếm

  DL1752

  13:15

  LGA

  16:37

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL2554

  13:20

  LGA

  16:29

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1243

  13:25

  LGA

  16:11

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  NZ6680

  13:59

  LGA

  16:51

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

  UA1714

  14:00

  LGA

  17:20

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

  UA2078

  14:10

  LGA

  17:25

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush--T----Tìm kiếm

  DL2865

  15:00

  LGA

  18:16

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL1799

  15:04

  LGA

  18:20

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushS-----STìm kiếm

  AM3070

  15:05

  LGA

  18:02

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-MT--FSTìm kiếm

  DL1393

  15:10

  LGA

  18:10

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSM-WT--Tìm kiếm

  DL3055

  15:11

  LGA

  18:15

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMT---STìm kiếm

  NZ6681

  15:45

  LGA

  18:49

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA4034

  15:46

  LGA

  19:00

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL466

  16:00

  LGA

  19:27

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1359

  16:10

  LGA

  19:36

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL2707

  16:30

  LGA

  19:27

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1322

  17:00

  LGA

  20:22

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA6049

  17:22

  LGA

  20:50

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  NZ6683

  17:25

  LGA

  20:19

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

  UA1470

  17:29

  LGA

  20:38

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL1673

  17:59

  LGA

  21:26

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL6091

  18:25

  LGA

  21:44

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  DL2384

  18:29

  LGA

  21:31

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  DL5892

  18:30

  LGA

  21:28

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6685

  19:55

  LGA

  22:59

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-----Tìm kiếm

  DL421

  21:50

  LGA

  00:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm
  Show less

  Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush

  Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
  • Khoảng cách bay

   2.279,584 km
  • Bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đến Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) mất bao lâu?

   Tốn khoảng 4 giờ 9 phút để bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
  • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

   Mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
  • Khi nào thì vé từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) rẻ nhất?

   Giá vé khoảng 4.439.385₫ trong tháng tám, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
  • Khi nào thì vé từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) đắt nhất?

   Đường bay từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 4.439.385₫ trong tháng tám. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
  • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay La Guardia đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay La Guardia (LGA) vào 07:25 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 10:18.
  • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay La Guardia đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay La Guardia (LGA) vào 19:45 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 22:38.
  • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Houston trong thời gian COVID19 không?

   Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Houston, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
  • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

   Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
  • Giá vé một chiều rẻ nhất

   4.022.007₫
   New York(LGA) ⇒ HoustonIAH
  • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

   8.744.243₫
   New York(LGA) ⇒ HoustonIAH
  • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay La Guardia (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

   United Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 5654 chuyến bay mỗi tháng.
  • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush?

   Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

   • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
   • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
   • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
   • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
   • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
   • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

  • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ New York đi Houstoncủa bạn

   Vé từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay La Guardia đi Sân bay liên lục địa George Bush khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.