>>>>

Lịch bay từ Los Angeles đi Honolulu: Lịch bay từ Los Angeles đi Honolulu

Thông tin chuyến bay
Khởi hành
Đến
Tuyến bayLịch trình hàng tuần

KH7001

02:00

LAX

05:00

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu----T--Tìm kiếm

HA001

07:00

LAX

11:10

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSM--TFSTìm kiếm

AA031

08:00

LAX

12:06

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

9W7007

08:10

LAX

12:16

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AM4079

08:15

LAX

11:07

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

DL187

08:20

LAX

12:32

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AM4297

08:25

LAX

11:18

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

BA4741

08:30

LAX

11:22

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AS1057

08:54

LAX

13:15

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu----TFSTìm kiếm

AV2074

09:00

LAX

11:52

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AA283

09:20

LAX

13:24

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

SY721

09:25

LAX

12:20

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSM-WTFSTìm kiếm

AS767

09:30

LAX

12:35

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

BA5163

09:45

LAX

12:36

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

HA003

10:00

LAX

14:20

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

SY021

10:05

LAX

13:00

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-----FSTìm kiếm

DL1121

10:15

LAX

13:02

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AM5812

10:25

LAX

13:26

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

DL1084

10:30

LAX

14:27

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AM4680

10:35

LAX

13:30

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu--T----Tìm kiếm

AM3035

10:45

LAX

13:38

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

UA1224

10:55

LAX

15:01

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu---W---Tìm kiếm

DL2284

11:00

LAX

13:52

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

DL1719

11:05

LAX

13:54

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS-TWTFSTìm kiếm

LA5069

11:10

LAX

14:15

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-M-W---Tìm kiếm

DL1873

11:15

LAX

14:32

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

AS817

11:30

LAX

16:05

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTF-Tìm kiếm

UA1431

13:45

LAX

17:45

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

CA7261

14:00

LAX

16:41

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AA143

14:15

LAX

18:15

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

BA4990

14:20

LAX

17:07

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

AF5862

14:55

LAX

17:37

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu--T----Tìm kiếm

DL1559

14:59

LAX

17:48

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

UA1498

16:09

LAX

20:06

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu---W---Tìm kiếm

AF7922

16:10

LAX

18:57

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-M-W---Tìm kiếm

AA297

16:15

LAX

20:19

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

DL1880

16:25

LAX

20:24

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

DL496

16:29

LAX

20:28

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

HA009

16:55

LAX

21:05

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

AV2013

17:03

LAX

19:44

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

BA5139

17:43

LAX

20:28

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluSMTWTFSTìm kiếm

UA1170

17:51

LAX

22:01

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu---W-F-Tìm kiếm

DL1723

17:55

LAX

21:55

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

B65809

18:10

LAX

21:00

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

DL2918

18:45

LAX

22:42

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

DL1149

18:55

LAX

21:44

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

DL1852

18:59

LAX

22:53

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

DL8803

19:00

LAX

21:54

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-------Tìm kiếm

CM1014

19:06

LAX

23:01

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-----F-Tìm kiếm

KL5056

19:10

LAX

23:10

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu----TFSTìm kiếm

UA1232

19:15

LAX

23:18

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu----TFSTìm kiếm

NZ9552

19:27

LAX

23:32

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu------STìm kiếm

AY4089

19:55

LAX

22:44

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-M-----Tìm kiếm

AA2205

19:56

LAX

23:55

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế HonoluluS------Tìm kiếm

CM1013

20:10

LAX

22:51

HNL

Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu-----F-Tìm kiếm
Show less

Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
 • Khoảng cách bay

  4.112,307 km
 • Bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đến Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) mất bao lâu?

  Tốn khoảng 5 giờ 49 phút để bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL).
 • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL)?

  Mỗi ngày có khoảng 15 chuyến bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL).
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) rẻ nhất?

  Giá vé khoảng 4.671.370₫ trong tháng một, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
 • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) đắt nhất?

  Đường bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 4.671.370₫ trong tháng một. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
 • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế Los Angeles đến Sân bay quốc tế Honolulu sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) vào 07:00 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) vào 10:05.
 • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế Los Angeles đến Sân bay quốc tế Honolulu sẽ cất cánh vào lúc nào?

  Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) vào 18:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Honolulu (HNL) vào 21:31.
 • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Honolulu trong thời gian COVID19 không?

  Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Honolulu, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
 • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

  Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
 • Di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố Honolulu bằng phương tiện gì?

  • Khoảng cách từ Sân bay quốc tế Honolulu đến trung tâm là khoảng 7 km, khoảng 20 phút đi taxi.
 • Giá vé một chiều rẻ nhất

  8.776.198₫
  Los Angeles(LAX) ⇒ HonoluluHNL
 • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

  20.906.468₫
  Los Angeles(LAX) ⇒ HonoluluHNL
 • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) đi Sân bay quốc tế Honolulu (HNL)?

  United Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 5383 chuyến bay mỗi tháng.
 • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu?

  Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

  • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
  • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
  • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
  • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
  • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
  • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

 • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Los Angeles đi Honolulucủa bạn

  Vé từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế Los Angeles đi Sân bay quốc tế Honolulu khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.