VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Sân bay Qufu

Kết quả tìm kiếm chuyến bay của chúng tôi cung cấp cho quý khách thông tin cập nhật về trạng thái chuyến bay tại Sân bay Qufu và giúp quý khách tìm kiếm các chuyến bay giá rẻ từ Sân bay Qufu. Trip.com còn cung cấp trạng thái chuyến bay theo thời gian thực và lịch trình các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Qufu. Sân bay Qufu phục vụ Tế Ninh, Trung Quốc. Quý khách có thể đến đây bằng cách trung chuyển từ Sân bay quốc tế Bảo An, Sân bay quốc tế Phố Đông, hoặc Sân bay quốc tế Bạch Vân. Các sân bay nổi tiếng ở gần Sân bay Qufu bao gồm Sân bay Qufu, Sân bay quốc tế Diêu Tường và Sân bay Guanyin.

Frequently Asked Questions

Distance between Sân bay Qufu and the city center

22.72 km from Sân bay Qufu to city center

The average number of flights departing from Sân bay Qufu per day

Average 1 flights is departing from Sân bay Qufu everyday

The earliest flight departing from Sân bay Qufu

GX7867 to go to Yên Đài departing at 15:00

The last flight departing from Sân bay Qufu?

GX7867 to go to Yên Đài departing at 15:00

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ