>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ New York đi Houston

  Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

  Lịch bay từ New York đi Houston: Lịch bay từ New York đi Houston

  Thông tin chuyến bay
  Khởi hành
  Đến
  Tuyến bayLịch trình hàng tuần

  UA2037

  05:45

  EWR

  08:52

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA492

  05:55

  EWR

  08:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA678

  06:00

  EWR

  08:54

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-----Tìm kiếm

  NZ6596

  06:05

  EWR

  08:45

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  NZ6595

  07:30

  EWR

  10:10

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSM-WT--Tìm kiếm

  UA225

  07:45

  EWR

  10:53

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush--T----Tìm kiếm

  UA1162

  08:00

  EWR

  10:59

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6603

  08:30

  EWR

  11:04

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushS-TWTFSTìm kiếm

  UA1886

  09:00

  EWR

  11:43

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush----T--Tìm kiếm

  UA1107

  10:05

  EWR

  13:07

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA1235

  10:20

  EWR

  13:27

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSM-WTFSTìm kiếm

  NZ6597

  10:30

  EWR

  13:13

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1608

  10:34

  EWR

  13:38

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA2537

  11:30

  EWR

  14:15

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NK703

  11:33

  EWR

  14:36

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  NK327

  11:47

  EWR

  14:40

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1426

  12:00

  EWR

  14:56

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA713

  12:29

  EWR

  15:21

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6600

  12:30

  EWR

  15:13

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA746

  12:43

  EWR

  15:57

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA355

  12:45

  EWR

  15:37

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1556

  13:30

  EWR

  16:16

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA1252

  14:00

  EWR

  18:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1534

  14:15

  EWR

  17:12

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA599

  14:20

  EWR

  17:24

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-M----STìm kiếm

  NZ6598

  14:30

  EWR

  17:13

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-----F-Tìm kiếm

  UA2368

  15:00

  EWR

  18:04

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA687

  15:50

  EWR

  18:34

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1281

  15:55

  EWR

  18:37

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA1460

  16:00

  EWR

  18:48

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6599

  16:01

  EWR

  18:45

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1995

  16:15

  EWR

  18:59

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  CM2365

  16:30

  EWR

  19:05

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTF-Tìm kiếm

  UA598

  17:00

  EWR

  19:35

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA233

  17:05

  EWR

  20:13

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushS---TFSTìm kiếm

  NZ6601

  17:30

  EWR

  20:14

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1002

  17:51

  EWR

  21:05

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-M-WTF-Tìm kiếm

  UA1173

  18:00

  EWR

  21:04

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA1476

  18:25

  EWR

  21:35

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-M--TFSTìm kiếm

  UA1671

  19:20

  EWR

  22:31

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMT--FSTìm kiếm

  UA1482

  19:29

  EWR

  22:43

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWT-STìm kiếm

  NZ6602

  20:01

  EWR

  22:37

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushS----FSTìm kiếm

  UA649

  20:02

  EWR

  22:47

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1416

  20:30

  EWR

  23:12

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  UA341

  20:55

  EWR

  23:56

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA453

  21:10

  EWR

  23:55

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushSMTWTFSTìm kiếm

  UA1726

  21:45

  EWR

  00:21

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush-------Tìm kiếm

  NZ6604

  21:50

  EWR

  00:29

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush------STìm kiếm

  UA607

  22:05

  EWR

  01:02

  IAH

  Chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George BushS-TWTFSTìm kiếm
  Show less

  Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush

  Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
  • Khoảng cách bay

   2.252,101 km
  • Bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đến Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) mất bao lâu?

   Tốn khoảng 3 giờ 50 phút để bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
  • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

   Mỗi ngày có khoảng 11 chuyến bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU).
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) rẻ nhất?

   Giá vé khoảng 2.410.580₫ trong tháng năm, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
  • Khi nào thì vé từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) đắt nhất?

   Đường bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 2.410.580₫ trong tháng năm. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
  • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (EWR) vào 06:00 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 08:33.
  • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đến Sân bay liên lục địa George Bush sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (EWR) vào 21:08 và sẽ hạ cánh ở Sân bay liên lục địa George Bush (IAH) vào 23:54.
  • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến Houston trong thời gian COVID19 không?

   Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi Houston, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
  • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

   Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
  • Giá vé một chiều rẻ nhất

   4.015.367₫
   New York(EWR) ⇒ HoustonIAH
  • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

   8.431.932₫
   New York(EWR) ⇒ HoustonIAH
  • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay quốc tế Newark Liberty (NYC) đi Sân bay liên lục địa George Bush (HOU)?

   United Airlines là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 6614 chuyến bay mỗi tháng.
  • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush?

   Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

   • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
   • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
   • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
   • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
   • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
   • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

  • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ New York đi Houstoncủa bạn

   Vé từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay quốc tế Newark Liberty đi Sân bay liên lục địa George Bush khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.