>>>>

Vé máy bay giá rẻ từ Kolkata đi New Delhi

  Giá vé hiển thị là cho 1 người lớn, đã bao gồm thuế & phí. (Do giá vé có thể thay đổi liên tục, giá này chỉ có tính tham khảo. Giá thực tế sẽ được hiển thị ngay tại thời điểm đặt vé.)

  Lịch bay từ Kolkata đi New Delhi: Lịch bay từ Kolkata đi New Delhi

  Thông tin chuyến bay
  Khởi hành
  Đến
  Tuyến bayLịch trình hàng tuần

  6E2127

  01:25

  CCU

  03:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E2489

  04:30

  CCU

  07:00

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

  AI769

  04:55

  CCU

  07:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-M-WT--Tìm kiếm

  6E474

  05:40

  CCU

  08:20

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

  TK4657

  05:55

  CCU

  08:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  G8128

  06:00

  CCU

  08:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  G8227

  06:05

  CCU

  08:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  EY8926

  06:30

  CCU

  08:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  9W902

  06:35

  CCU

  08:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----TFSTìm kiếm

  6E6324

  06:45

  CCU

  09:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-----F-Tìm kiếm

  TK4674

  06:50

  CCU

  09:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  AI763

  06:55

  CCU

  09:15

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E5324

  07:00

  CCU

  09:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  9W2315

  07:10

  CCU

  09:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi--T----Tìm kiếm

  H19047

  07:35

  CCU

  10:15

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  I5552

  07:40

  CCU

  09:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  I5541

  07:45

  CCU

  11:05

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi---W---Tìm kiếm

  H11755

  08:30

  CCU

  11:15

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  6E854

  08:45

  CCU

  11:20

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  SG8391

  09:05

  CCU

  11:50

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS------Tìm kiếm

  9W964

  09:25

  CCU

  12:05

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E918

  09:30

  CCU

  12:05

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  MU8748

  09:35

  CCU

  12:00

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----TF-Tìm kiếm

  6E966

  09:45

  CCU

  12:20

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  G8115

  10:10

  CCU

  12:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----T--Tìm kiếm

  6E693

  10:20

  CCU

  12:40

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  AI021

  10:25

  CCU

  12:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-MTW---Tìm kiếm

  9W946

  10:30

  CCU

  13:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----TFSTìm kiếm

  UK706

  10:35

  CCU

  13:00

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E6488

  12:00

  CCU

  14:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E6616

  13:00

  CCU

  15:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-----F-Tìm kiếm

  EY8927

  13:25

  CCU

  15:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E2021

  14:05

  CCU

  16:25

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  G8102

  14:20

  CCU

  16:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E417

  14:50

  CCU

  17:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  I5549

  15:10

  CCU

  18:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  UK778

  15:20

  CCU

  17:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSM-WTFSTìm kiếm

  I5561

  15:25

  CCU

  17:40

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  H11757

  15:45

  CCU

  18:20

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  SG8308

  15:55

  CCU

  18:20

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  6E206

  17:00

  CCU

  19:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  AI701

  17:30

  CCU

  19:50

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiS-T-TFSTìm kiếm

  9W904

  18:00

  CCU

  20:40

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi----TFSTìm kiếm

  SG254

  18:40

  CCU

  20:50

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMT--F-Tìm kiếm

  6E898

  19:10

  CCU

  21:40

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

  9W196

  19:30

  CCU

  22:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  UK708

  20:20

  CCU

  22:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWT-STìm kiếm

  9W497

  20:25

  CCU

  22:55

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  AI023

  20:30

  CCU

  22:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-MTW---Tìm kiếm

  6E476

  20:40

  CCU

  23:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-----F-Tìm kiếm

  H19106

  20:50

  CCU

  23:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-------Tìm kiếm

  AZ5504

  21:10

  CCU

  23:45

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  6E224

  21:45

  CCU

  00:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  I5547

  21:55

  CCU

  00:30

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira GandhiSMTWTFSTìm kiếm

  G8106

  23:45

  CCU

  02:10

  DEL

  Chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi-MTW---Tìm kiếm
  Show less

  Những câu hỏi thường gặp cho những chuyến bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi

  Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về đường bay này:
  • Khoảng cách bay

   1.313,76 km
  • Bay từ Sân bay Kolkata (CCU) đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) mất bao lâu?

   Tốn khoảng 2 giờ 24 phút để bay từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL).
  • Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL)?

   Mỗi ngày có khoảng 28 chuyến bay từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL).
  • Khi nào thì vé từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) rẻ nhất?

   Giá vé khoảng 1.952.363₫ trong tháng bảy, khiến cho tháng này là tháng có giá vé rẻ nhất. Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) là một đường bay phổ biến nên đừng quên đặt trước vé.
  • Khi nào thì vé từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) đắt nhất?

   Đường bay từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) khá phổ biến. Nếu không xem xét đến thời gian khởi hành hoặc các dịp lễ, giá vé vào khoảng 1.952.363₫ trong tháng bảy. Đây là tháng mà vé cho đường bay này có giá đắt nhất.
  • Chuyến bay sớm nhất từ Sân bay Kolkata đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay sớm nhất cất cánh từ Sân bay Kolkata (CCU) vào 05:30 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) vào 08:00.
  • Chuyến bay muộn nhất từ Sân bay Kolkata đến Sân bay quốc tế Indira Gandhi sẽ cất cánh vào lúc nào?

   Chuyến bay muộn nhất cất cánh từ Sân bay Kolkata (CCU) vào 21:55 và sẽ hạ cánh ở Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) vào 00:25.
  • Có hướng dẫn du lịch gì khi đến New Delhi trong thời gian COVID19 không?

   Hạn chế nhập cảnh và đổi hủy lịch bay thường xuyên cập nhập và có thể thay đổi. Nếu bạn định đi New Delhi, vui lòng theo dõi thông tin cập nhật từ hãng hàng không bạn đặt chuyến bay. Bạn cũng có thể tham khảo Hạn chế Nhập cảnh Quốc gia/Khu vực vì COVID19 để biết thêm chi tiết.
  • Hãng hàng không nào cho phép đổi ngày miễn phí cho những chuyến bay đến thành phố này trong thời gian COVID19?

   Không có hãng hàng không nào có đường bay đến thành phố này có dịch vụ này. Vui lòng sử dụng thông tin này để tham khảo và xác nhận với hãng hàng không trước khi đặt vé.
  • Giá vé một chiều rẻ nhất

   2.835.411₫
   Kolkata(CCU) ⇒ New DelhiDEL
  • Giá vé khứ hồi rẻ nhất

   5.029.233₫
   Kolkata(CCU) ⇒ New DelhiDEL
  • Hãng hàng không nào khai khác nhiều chuyến bay thẳng nhất từ Sân bay Kolkata (CCU) đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL)?

   Indigo là một hãng hàng không rất phổ biến, khai thác trung bình 3021 chuyến bay mỗi tháng.
  • Làm thế nào để tôi mua vé máy bay giá rẻ từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi?

   Giá vé bị ảnh hưởng bởi các ngày trong tuần, thời gian, tuyến đường và các yếu tố khác. Một số mẹo để mua vé máy bay giá rẻ: Xin lưu ý giá vé có thể liên tục biến động do ảnh hưởng của những yếu tố như chính sách của hãng hàng không hoặc tình trạng khả dụng của vé.

   • 1. Thử thay đổi sân bay cất cánh và hạ cánh.
   • 2. Chọn ngày bay không nằm trong thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ.
   • 3. Thử đặt riêng vé chiều đi và vé chiều về (thường sẽ rẻ hơn với các chuyến bay nội địa).
   • 4. Thử đặt chung vé máy bay và phòng khách sạn
   • 5. Tìm kiếm ưu đãi thông qua các mạng xã hội.
   • 6. Thường xuyên sử dụng một hãng hàng không để tích lũy dặm bay.

  • Lên kế hoạch cho vé máy bay từ Kolkata đi New Delhicủa bạn

   Vé từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi thường đắt hơn vào những thời gian cao điểm như cuối năm, năm mới và kỳ nghỉ hè. Trong thời gian này ngay cả khi bạn đặt được vé có ưu đãi mua vé sớm hoặc từ các hãng hàng không giá rẻ thì hầu như giá vé cũng không thay đổi. Do đó hãy tránh mua vé trong mùa cao điểm để tiết kiệm tiền vé và cố gắng đặt khi vé còn tương đối rẻ. Lượng du khách thường có xu hướng giảm từ giữa tháng 1 đến tháng 2. Đặc biệt là ở châu Âu, đây là thời điểm giá vé giảm. Vào tháng 4, vé máy bay thường rẻ hơn vì ít người đi du lịch. Nhiều người sẽ để dành để du lịch vào dịp Giáng Sinh và năm mới nên giá vé cũng sẽ giảm vào tháng 10._x000D_ Vé máy bay từ Sân bay Kolkata đi Sân bay quốc tế Indira Gandhi khởi hành vào thứ 3, thứ 4 và thứ 7 thường có xu hướng rẻ hơn.