VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Tây An 28 th 8, 2019

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:05 1h30m 09:35

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:20 1h35m 10:55

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:20 1h35m 10:55

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Airline Price
Phổ thông

VND 2,200,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 2,233,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 6,163,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:25 1h40m 13:05

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

11:25 1h40m 13:05

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:25 1h40m 13:05

WUH XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tianjin Airlines

 

15:00 4h25m 19:25

WUH XIY

1 điểm dừng

Lục Bàn Thủy

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 5,000,001

Chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tuỳ thân sau khi làm thủ tục: Thẻ căn cước Trung Quốc Đại Lục

Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Tây An Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Tây An

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ