VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Hạ Môn 30 th 8, 2019

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

09:45 1h35m 11:20

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,000,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:45 1h40m 13:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:45 1h40m 13:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:45 1h40m 13:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

11:45 1h40m 13:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,825,808

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

14:45 1h40m 16:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

14:45 1h40m 16:25

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,516,130

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:15 1h35m 16:50

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:15 1h35m 16:50

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:15 1h35m 16:50

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:15 1h35m 16:50

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

15:55 1h40m 17:35

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,903,227

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

15:55 1h40m 17:35

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,806,453

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

17:45 1h45m 19:30

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

17:45 1h45m 19:30

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

17:45 1h45m 19:30

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

17:45 1h45m 19:30

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

19:45 1h35m 21:20

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 2,870,969

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

19:45 1h35m 21:20

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

19:45 1h35m 21:20

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

22:00 1h40m 23:40

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

22:00 1h40m 23:40

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

22:00 1h40m 23:40

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

22:00 1h40m 23:40

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

22:45 1h50m 00:35

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

22:45 1h50m 00:35

WUH XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,029,033

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Hạ Môn Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Hạ Môn

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ