VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thâm Quyến 28 th 8, 2019

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

07:40 2h 09:40

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:40 2h 09:40

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,163,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

09:00 1h50m 10:50

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:00 1h50m 10:50

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,566,667

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,496,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:30 1h50m 15:20

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:30 1h50m 15:20

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,233,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

16:10 1h45m 17:55

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,233,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

16:10 1h45m 17:55

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:50 1h55m 19:45

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

17:50 1h55m 19:45

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

17:50 1h55m 19:45

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

63%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,110,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

18:35 1h50m 20:25

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:35 1h50m 20:25

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 7,950,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

18:40 1h50m 20:30

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

45%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,496,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

Ngắn nhất  

22:10 1h45m 23:55

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

66%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

22:10 1h45m 23:55

WUH SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

66%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,706,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thâm Quyến Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thâm Quyến

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ