VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thượng Hải 28 th 8, 2019

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

07:25 1h30m 08:55

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,513,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:20 1h40m 10:00

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:20 1h40m 10:00

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,320,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:25 1h30m 09:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,163,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:25 1h30m 09:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

10:25 1h30m 11:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

10:25 1h30m 11:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,286,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

11:05 1h30m 12:35

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:20 1h30m 13:50

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:20 1h30m 13:50

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,513,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

13:20 1h35m 14:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:20 1h35m 14:55

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,180,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:55 1h45m 15:40

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:55 1h45m 15:40

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,796,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

15:05 1h35m 16:40

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

15:05 1h35m 16:40

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,513,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:40 1h35m 18:15

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,476,667

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 8,826,667

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 11,003,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

16:45 1h30m 18:15

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,390,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

17:15 1h35m 18:50

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,970,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:35 1h35m 20:10

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,003,334

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 14,613,334

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia

VND 15,700,001

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

18:50 1h35m 20:25

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,796,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

18:50 1h35m 20:25

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

20:40 1h30m 22:10

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,286,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

21:30 1h40m 23:10

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,040,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

21:30 1h40m 23:10

WUH SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,286,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

22:40 1h30m 00:10

WUH PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Business class
Thương gia

VND 4,443,334

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thượng Hải Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thượng Hải

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ