VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Ninh Ba 28 th 8, 2019

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

11:15 1h30m 12:45

WUH NGB

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 2,633,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:55 1h30m 14:25

WUH NGB

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 2,700,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:55 1h35m 18:30

WUH NGB

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Airline Price
Phổ thông

VND 1,866,667

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 1,900,001

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 3,566,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Ninh Ba Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Ninh Ba

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ