VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Côn Minh 30 th 8, 2019

China Eastern Airlines

 

07:55 2h15m 10:10

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

 

10:10 2h30m 12:40

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,693,550

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 1,806,453

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

10:40 2h10m 12:50

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,709,679

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines

 

11:00 2h15m 13:15

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 2,645,162

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,912,904

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

14:25 2h15m 16:40

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,741,937

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

18:20 2h15m 20:35

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,709,679

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

20:00 2h15m 22:15

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

20:00 2h15m 22:15

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

 

20:45 2h15m 23:00

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Ruili Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

22:40 2h10m 00:50

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Discount Deal
Phổ thông

VND 1,564,517

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 1,580,646

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 1,774,195

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines

+1 ngày

22:50 2h15m 01:05

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

79%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

22:55 2h15m 01:10

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,506,453

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

+1 ngày

23:25 2h15m 01:40

WUH KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

56%
Priority deal
Phổ thông

VND 1,451,614

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

17:40 3h55m 21:35

WUH KMG

1 điểm dừng

Nghi Tân

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Côn Minh Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Côn Minh

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ