VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Tế Nam 28 th 8, 2019

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

09:55 1h35m 11:30

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

Ngắn nhất  

09:55 1h35m 11:30

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,726,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

09:55 1h35m 11:30

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

18:45 1h35m 20:20

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 2,700,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

23:25 1h45m 01:10

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

23:25 1h45m 01:10

WUH TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,726,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Tế Nam Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Tế Nam

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ