VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Quảng Châu 26 th 8, 2019

China Eastern Airlines

 

07:30 1h50m 09:20

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,233,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

08:00 1h45m 09:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:45 2h 14:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,743,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

14:00 1h45m 15:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

14:00 1h45m 15:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,566,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

15:30 1h45m 17:15

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,743,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

15:35 1h55m 17:30

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

15:35 1h55m 17:30

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,233,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

17:50 1h55m 19:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,743,334

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

19:40 1h55m 21:35

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,743,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

22:00 1h45m 23:45

WUH CAN

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Quảng Châu Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Quảng Châu

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ