VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thành Đô 29 th 8, 2019

Air China

 

07:45 2h5m 09:50

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,929,033

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:45 2h5m 09:50

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

08:15 1h55m 10:10

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,932,259

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,690,324

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:50 2h 10:50

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,064,517

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:20 2h 12:20

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,641,937

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:50 2h10m 16:00

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:30 2h10m 20:40

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,064,517

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

Ngắn nhất  

19:00 1h55m 20:55

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

19:00 2h5m 21:05

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,932,259

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

21:45 2h10m 23:55

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,254,840

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

21:45 2h10m 23:55

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

+1 ngày

22:25 2h20m 00:45

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,929,033

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

+1 ngày

22:25 2h20m 00:45

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,554,840

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

+1 ngày

22:25 2h20m 00:45

WUH CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thành Đô Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Vũ Hán đến Thành Đô

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ