VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thâm Quyến đến Thượng Hải 25 th 10, 2019

China Southern Airlines

 

06:40 2h10m 08:50

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,064,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:15 2h20m 09:35

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,967,743

Chỉ còn 5 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 2,967,743

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,677,421

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

07:15 2h20m 09:35

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:50 2h10m 10:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:50 2h10m 10:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:50 2h10m 10:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,154,840

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,245,162

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:55 2h20m 10:15

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:55 2h20m 10:15

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

07:55 2h20m 10:15

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

07:55 2h20m 10:15

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,558,066

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:00 2h25m 10:25

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

08:10 2h25m 10:35

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,051,614

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

08:10 2h25m 10:35

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

08:10 2h25m 10:35

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

08:15 2h25m 10:40

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:15 2h25m 10:40

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:00 2h25m 11:25

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:30 2h10m 11:40

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,051,614

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:30 2h10m 11:40

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

09:40 2h15m 11:55

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,806,453

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:40 2h15m 11:55

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:40 2h15m 11:55

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

09:40 2h15m 11:55

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:45 2h25m 12:10

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:30 2h10m 12:40

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:30 2h10m 12:40

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

11:05 2h15m 13:20

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,719,356

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,338,711

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:05 2h15m 13:20

SZX PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,719,356

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

11:15 2h5m 13:20

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

11:15 2h5m 13:20

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

11:15 2h5m 13:20

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:30 2h15m 13:45

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:30 2h15m 13:45

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:30 2h15m 13:45

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,051,614

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,896,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

11:35 2h25m 14:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,135,485

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:35 2h25m 14:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:35 2h25m 14:00

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:00 2h35m 14:35

SZX SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông