VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thượng Hải đến Thâm Quyến 23 th 7, 2019

Donghai Airlines

 

06:15 2h40m 08:55

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:35 2h25m 10:00

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:35 2h25m 10:00

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

07:35 2h25m 10:00

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:25 2h40m 10:05

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

07:25 2h40m 10:05

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,566,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

07:55 2h30m 10:25

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

08:00 2h30m 10:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

08:00 2h30m 10:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h30m 11:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:00 2h30m 11:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:10 2h35m 11:45

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

Ngắn nhất  

09:55 2h15m 12:10

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Business class
Thương gia

VND 14,266,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:55 2h30m 12:25

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:55 2h30m 12:25

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,020,001

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:55 2h35m 13:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,286,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:55 2h35m 13:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:55 2h35m 13:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:55 2h35m 13:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:45 2h20m 14:05

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

11:35 2h45m 14:20

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,093,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:35 2h45m 14:20

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:35 2h45m 14:20

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

11:35 2h45m 14:20

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

11:55 2h35m 14:30

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:55 2h35m 14:30

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,936,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:05 2h25m 14:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:05 2h25m 14:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,863,334

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:45 2h30m 15:15

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

13:00 2h30m 15:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

55%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,353,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

13:00 2h30m 15:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

55%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,353,334

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

13:10 2h45m 15:55

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines

 

13:10 2h45m 15:55

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,093,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

13:10 2h45m 15:55

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shenzhen Airlines

 

13:10 2h45m 15:55

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

13:30 2h35m 16:05

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:30 2h35m 16:05

PVG SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

68%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,093,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

14:05 2h25m 16:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

55%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,543,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

14:05 2h25m 16:30

SHA SZX

Không điểm dừng

Đúng giờ

55%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,543,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông