VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh 29 th 7, 2019

China Eastern Airlines

 

07:00 2h15m 09:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:55 2h15m 10:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

07:55 2h15m 10:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:25 2h10m 10:35

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

08:20 2h25m 10:45

PVG NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,963,334

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 2,790,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

08:20 2h25m 10:45

PVG NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:30 2h15m 10:45

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:55 2h15m 11:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

08:55 2h15m 11:10

PVG NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

08:55 2h15m 11:10

PVG NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Special bargain
Phổ thông

VND 1,963,334

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 2,790,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:55 2h15m 11:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h15m 11:15

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,616,667

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 13,246,667

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 14,790,001

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h20m 11:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,690,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,020,001

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 10,616,667

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:00 2h25m 12:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

10:55 2h15m 13:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

10:55 2h15m 13:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

Ngắn nhất  

11:05 2h5m 13:10

SHA NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

Ngắn nhất  

11:05 2h5m 13:10

SHA NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,243,334

Chỉ còn 5 vé

Discount Deal
Phổ thông

VND 2,790,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:00 2h20m 13:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:00 2h20m 13:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:15 2h10m 13:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,266,667

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:45 2h25m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:45 2h25m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

11:55 2h15m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:55 2h15m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

12:15 2h15m 14:30

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

85%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:45 2h25m 15:10

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

12:55 2h15m 15:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

12:55 2h15m 15:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Priority deal
Phổ thông