VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh 25 th 10, 2019

China Eastern Airlines

 

07:00 2h15m 09:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

07:00 2h15m 09:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

07:55 2h15m 10:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 14,312,904

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

08:20 2h25m 10:45

PVG PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

 

08:20 2h25m 10:45

PVG PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,154,840

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:25 2h10m 10:35

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:30 2h15m 10:45

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

08:30 2h15m 10:45

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:55 2h15m 11:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

 

08:55 2h15m 11:10

PVG PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,154,840

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

08:55 2h15m 11:10

PVG PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h15m 11:15

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 18,419,356

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h20m 11:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:00 2h20m 11:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

09:25 2h25m 11:50

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,083,872

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,761,291

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:00 2h25m 12:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:00 2h25m 12:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

10:55 2h15m 13:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
First class
Hạng nhất
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:00 2h20m 13:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:00 2h20m 13:20

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

Ngắn nhất  

11:05 2h5m 13:10

SHA PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China United Airlines

Ngắn nhất  

11:05 2h5m 13:10

SHA PKX

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Special bargain
Phổ thông

VND 4,825,808

Chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tuỳ thân sau khi làm thủ tục: Thẻ căn cước Trung Quốc Đại Lục

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:15 2h10m 13:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

11:25 2h30m 13:55

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:45 2h25m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:45 2h25m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

11:55 2h15m 14:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,967,743

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia

VND 14,312,904

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,761,291

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

12:15 2h15m 14:30

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,583,872

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,990,324

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

12:45 2h25m 15:10

PVG PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

12:55 2h15m 15:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 12,819,356

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 14,312,904

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:00 2h10m 15:10

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,274,195

Chỉ còn 5 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

13:30 2h25m 15:55

SHA PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông