VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Hạ Môn 28 th 8, 2019

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

07:35 2h10m 09:45

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,533,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,233,334

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 2,300,001

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 2,633,334

Chỉ còn 4 vé

Business class
Thương gia

VND 5,706,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,633,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:00 2h15m 10:15

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,633,334

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

09:30 2h25m 11:55

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 2,533,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

11:10 2h20m 13:30

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

11:10 2h20m 13:30

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

15:20 2h15m 17:35

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,883,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

15:20 2h15m 17:35

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

15:20 2h15m 17:35

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

15:20 2h15m 17:35

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

19:00 2h10m 21:10

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

19:00 2h10m 21:10

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

71%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

21:55 2h25m 00:20

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

21:55 2h25m 00:20

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

21:55 2h25m 00:20

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,706,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

+1 ngày

22:20 2h20m 00:40

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,706,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

22:20 2h20m 00:40

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

22:20 2h20m 00:40

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

22:20 2h20m 00:40

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

+1 ngày

22:20 2h20m 00:40

TNA XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

18:30 4h45m 23:15

TNA XMN

1 điểm dừng

Trường Sa

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

18:30 4h45m 23:15

TNA XMN

1 điểm dừng

Trường Sa

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

18:30 4h45m 23:15

TNA XMN

1 điểm dừng

Trường Sa

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Hạ Môn Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Hạ Môn

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ