VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thượng Hải 28 th 8, 2019

China Eastern Airlines

 

07:30 1h45m 09:15

TNA PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:55 1h40m 11:35

TNA SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:55 1h40m 11:35

TNA SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,266,667

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,130,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

17:30 1h35m 19:05

TNA SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

Ngắn nhất  

17:30 1h35m 19:05

TNA SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,100,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

17:30 1h35m 19:05

TNA SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,100,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

19:50 1h45m 21:35

TNA PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Airline Price
Thương gia

VND 6,056,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thượng Hải Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thượng Hải

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ