VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Quế Lâm 25 th 10, 2019

China Express Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:15 2h45m 11:00

TNA KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

08:15 2h45m 11:00

TNA KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,574,195

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air Guilin

Ngắn nhất +1 ngày

22:05 2h40m 00:45

TNA KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,903,227

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines

 

07:00 4h30m 11:30

TNA KWL

1 điểm dừng

Nam Xương

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:15 4h25m 11:40

TNA KWL

1 điểm dừng

Đồng Nhân

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:15 4h25m 11:40

TNA KWL

1 điểm dừng

Đồng Nhân

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

07:15 4h25m 11:40

TNA KWL

1 điểm dừng

Đồng Nhân

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,203,227

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Quế Lâm Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Quế Lâm

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ