VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thành Đô 27 th 8, 2019

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:30 2h35m 11:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:30 2h35m 11:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

08:30 2h35m 11:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines

 

08:30 2h35m 11:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,320,001

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:15 2h35m 17:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:15 2h35m 17:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:15 2h35m 17:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:15 2h35m 17:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

15:15 2h35m 17:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 5,300,001

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,863,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

20:30 2h35m 23:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,900,001

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

21:00 2h25m 23:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

21:00 2h25m 23:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

21:00 2h25m 23:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

21:00 2h25m 23:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

75%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,266,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air

Ngắn nhất  

21:25 2h25m 23:50

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

72%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông

VND 3,333,334

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

+1 ngày

22:15 2h50m 01:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

74%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,986,667

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 2h25m 01:45

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,033,334

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,776,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 2h25m 01:45

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 2h25m 01:45

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 2h25m 01:45

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

48%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thành Đô Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thành Đô

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ