VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thành Đô 28 th 10, 2019

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:30 2h40m 10:10

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

07:30 2h40m 10:10

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

07:30 2h40m 10:10

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,438,711

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

08:15 2h50m 11:05

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

Ngắn nhất  

13:50 2h35m 16:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông

VND 2,822,582

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

15:45 2h40m 18:25

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

20:10 2h35m 22:45

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,548,388

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

+1 ngày

21:45 2h45m 00:30

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Special bargain
Phổ thông

VND 2,032,259

Chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tuỳ thân sau khi làm thủ tục: Thẻ căn cước Trung Quốc Đại Lục

Airline Price
Phổ thông

VND 2,096,775

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

+1 ngày

21:50 2h45m 00:35

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

+1 ngày

21:50 2h45m 00:35

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,354,840

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,096,775

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines

+1 ngày

22:05 2h55m 01:00

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,945,162

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

22:55 2h35m 01:30

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,174,195

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 2h35m 01:55

TNA CTU

Không điểm dừng

Đúng giờ

66%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Thành Đô Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Thành Đô

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ