VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Tế Nam đến Trường Sa 25 th 10, 2019

Shandong Airlines

 

07:25 2h20m 09:45

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,945,162

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

08:40 2h10m 10:50

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,945,162

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:50 2h15m 11:05

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:50 2h15m 11:05

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,658,066

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:50 2h15m 11:05

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

10:15 2h10m 12:25

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,225,808

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,516,130

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

13:45 2h 15:45

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,064,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:25 2h 17:25

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,622,582

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:25 2h 17:25

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

15:25 2h 17:25

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:45 2h10m 18:55

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,064,517

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

Ngắn nhất  

17:15 2h 19:15

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,938,710

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 0 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

18:30 2h10m 20:40

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

18:30 2h10m 20:40

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

18:30 2h10m 20:40

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,419,356

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Chengdu Airlines

+1 ngày

21:55 2h15m 00:10

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

+1 ngày

21:55 2h15m 00:10

TNA CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Guangxi Beibu Gulf Airlines

 

19:00 4h10m 23:10

TNA CSX

1 điểm dừng

Nhật Chiếu

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tianjin Airlines
được vận hành bởi Guangxi Beibu Gulf Airlines

 

19:00 4h10m 23:10

TNA CSX

1 điểm dừng

Nhật Chiếu

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,009,679

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Trường Sa Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Tế Nam đến Trường Sa

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ