VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải 25 th 10, 2019

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

06:40 2h15m 08:55

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

06:40 2h15m 08:55

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

06:40 2h15m 08:55

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

07:00 2h25m 09:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

07:00 2h25m 09:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

07:30 2h20m 09:50

CAN PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,225,808

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

07:30 2h20m 09:50

CAN PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,225,808

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

 

07:35 2h25m 10:00

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,335,485

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:00 2h25m 10:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 2h25m 10:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 2h25m 10:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 2h15m 10:45

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 2h15m 10:45

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,864,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

08:55 2h25m 11:20

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,658,066

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

08:55 2h25m 11:20

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:00 2h30m 11:30

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:00 2h30m 11:30

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:30 2h20m 11:50

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:30 2h20m 11:50

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:30 2h20m 11:50

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

09:50 2h20m 12:10

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,745,162

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

09:50 2h20m 12:10

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,745,162

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:00 2h20m 12:20

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:00 2h20m 12:20

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:00 2h20m 12:20

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:30 2h25m 12:55

CAN PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 13,225,808

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:30 2h35m 13:05

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,864,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

11:00 2h25m 13:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:00 2h25m 13:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shanghai Airlines

 

11:30 2h20m 13:50

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

11:30 2h20m 13:50

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,861,291

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:00 2h25m 14:25

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Suparna Airlines
được vận hành bởi Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h15m 14:20

CAN PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,732,259

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hainan Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h15m 14:20

CAN PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Shanghai Airlines

 

12:30 2h25m 14:55

CAN SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%