VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh 27 th 7, 2019

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

08:00 3h25m 11:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

08:05 3h5m 11:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

08:10 3h5m 11:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

09:00 3h10m 12:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,106,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

09:00 3h10m 12:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

09:35 3h20m 12:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Business class
Thương gia
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

10:00 3h10m 13:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

10:00 3h10m 13:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

10:30 3h10m 13:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

11:55 3h 14:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

11:55 3h 14:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

12:00 3h10m 15:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:00 3h10m 15:10

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

12:30 3h10m 15:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,846,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

12:55 3h10m 16:05

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

13:00 3h15m 16:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

96%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 11,106,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

13:30 3h10m 16:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,846,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

14:00 3h15m 17:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

14:00 3h15m 17:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 4,543,334

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

14:00 3h15m 17:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

14:10 3h5m 17:15

CAN NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

14:10 3h5m 17:15

CAN NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông

VND 5,006,667

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

15:00 3h25m 18:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

15:00 3h25m 18:25

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

15:30 3h10m 18:40

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,846,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

16:00 3h20m 19:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

16:00 3h20m 19:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

16:30 3h25m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China United Airlines

 

16:45 3h20m 20:05

CAN NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China United Airlines

 

16:45 3h20m 20:05

CAN NAY

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Special bargain
Phổ thông

VND 4,406,667

Chỉ còn 2 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

16:50 3h5m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:50 3h5m 19:55

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,583,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

17:00 3h15m 20:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

17:00 3h15m 20:15

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,653,334

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Hainan Airlines

 

17:00 3h20m 20:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,266,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi China Southern Airlines

 

18:00 3h20m 21:20

CAN PEK

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%