VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Nghĩa Ô 28 th 8, 2019

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

17:50 2h35m 20:25

CTU YIW

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

17:50 2h35m 20:25

CTU YIW

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

17:50 2h35m 20:25

CTU YIW

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,916,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Nghĩa Ô Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Nghĩa Ô

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ