VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Tây An 28 th 8, 2019

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

06:30 1h20m 07:50

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông

VND 1,433,334

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:25 1h20m 14:45

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:25 1h20m 14:45

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,586,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:25 1h20m 14:45

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:25 1h20m 14:45

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines

 

21:45 1h30m 23:15

CTU XIY

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Special bargain
Phổ thông

VND 2,033,334

Chỉ chấp nhận các loại giấy tờ tuỳ thân sau khi làm thủ tục: Thẻ căn cước Trung Quốc Đại Lục,Giấy phép du lịch Đại Lục cho cư dân Hồng Kông và Ma Cao,Giấy phép du lịch Đại Lục cho cư dân Đài Loan

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Tây An Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Tây An

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ