VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Hạ Môn 31 th 8, 2019

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:55 2h50m 10:45

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

07:55 2h50m 10:45

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

11:25 2h35m 14:00

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

11:25 2h35m 14:00

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

11:25 2h35m 14:00

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:55 2h55m 14:50

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,367,743

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,616,130

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

11:55 2h55m 14:50

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,412,904

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,548,388

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,616,130

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,251,614

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:55 2h55m 14:50

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

11:55 2h55m 14:50

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,616,130

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

15:15 2h40m 17:55

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

 

15:15 2h40m 17:55

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

 

15:15 2h40m 17:55

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines

 

18:30 2h40m 21:10

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,674,195

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Tibet Airlines

 

18:30 2h40m 21:10

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

+1 ngày

22:15 2h40m 00:55

CTU XMN

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,832,259

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Chengdu Airlines

 

07:15 4h 11:15

CTU XMN

1 điểm dừng

Tỉnh Cương Sơn

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

07:15 4h 11:15

CTU XMN

1 điểm dừng

Tỉnh Cương Sơn

Đúng giờ

86%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,806,453

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,245,162

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 3,548,388

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:40 6h20m 17:00

CTU XMN

1 điểm dừng

Thập Yển

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,980,646

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

15:25 4h10m 19:35

CTU XMN

1 điểm dừng

Nghi Xuân

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

15:25 4h10m 19:35

CTU XMN

1 điểm dừng

Nghi Xuân

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,709,679

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Hạ Môn Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Hạ Môn

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ