VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vũ Hán 27 th 8, 2019

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:05 2h10m 11:15

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:05 2h10m 11:15

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,200,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

10:00 1h55m 11:55

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

10:00 1h55m 11:55

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,710,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Chengdu Airlines

 

10:15 2h10m 12:25

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

10:15 2h10m 12:25

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,953,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

10:50 2h 12:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,966,667

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,100,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,583,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

10:50 2h 12:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,100,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:40 2h10m 13:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,076,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:55 1h55m 15:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

13:55 1h55m 15:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

17:10 1h55m 19:05

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

17:10 1h55m 19:05

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,390,001

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:20 2h 21:20

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

19:20 2h 21:20

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,583,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:20 2h 21:20

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

21:45 2h 23:45

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

21:45 2h 23:45

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

22:20 2h10m 00:30

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Vũ Hán Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vũ Hán

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ