VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vũ Hán 28 th 10, 2019

Chengdu Airlines

Ngắn nhất  

06:55 1h50m 08:45

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

07:25 1h55m 09:20

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,266,667

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,866,667

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

09:10 1h50m 11:00

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:00 2h 12:00

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,433,334

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

10:50 1h50m 12:40

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,443,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

 

11:20 2h5m 13:25

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,583,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

15:05 1h55m 17:00

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:40 1h55m 18:35

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,866,667

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

18:55 1h55m 20:50

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,443,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

22:00 1h55m 23:55

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

22:35 1h55m 00:30

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,130,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

22:50 1h50m 00:40

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

23:20 2h 01:20

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,130,001

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

+1 ngày

23:35 2h 01:35

CTU WUH

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Vũ Hán Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Vũ Hán

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ