VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Thượng Hải 25 th 10, 2019

China Eastern Airlines

 

06:25 2h55m 09:20

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,067,743

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

06:25 2h55m 09:20

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

06:25 2h55m 09:20

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

07:40 2h50m 10:30

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,529,033

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:40 2h50m 10:30

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:40 2h50m 10:30

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:35 3h 10:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

07:35 3h 10:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,358,066

Chỉ còn 1 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

07:35 3h 10:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,245,162

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,929,033

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:55 2h45m 10:40

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

08:10 2h35m 10:45

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

08:10 2h35m 10:45

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

08:10 2h45m 10:55

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

08:10 2h45m 10:55

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,903,227

Chỉ còn 1 vé

Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:00 2h45m 11:45

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,067,743

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 9,529,033

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:00 2h45m 11:45

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

09:35 3h 12:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,822,582

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

09:35 3h 12:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

09:35 3h 12:35

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,270,969

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:50 2h50m 12:40

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Airline Price
Phổ thông

VND 5,367,743

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 5,538,711

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,067,743

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:50 2h50m 12:40

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,609,679

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:50 2h50m 12:40

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,609,679

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Tibet Airlines

 

10:25 2h45m 13:10

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines

 

10:25 2h45m 13:10

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 5,164,517

Chỉ còn 4 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,912,904

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

10:55 3h 13:55

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 9,529,033

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

10:55 3h 13:55

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

10:55 3h 13:55

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

12:15 2h50m 15:05

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Juneyao Airlines

 

12:15 2h50m 15:05

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:35 2h35m 15:10

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 20,483,872

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

12:35 2h35m 15:10

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

12:20 3h 15:20

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

12:20 3h 15:20

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,067,743

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Tibet Airlines

 

12:40 2h50m 15:30

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Tibet Airlines

 

12:40 2h50m 15:30

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines

 

12:40 2h50m 15:30

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

13:40 2h50m 16:30

CTU PVG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 8,780,646

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 9,529,033

Chỉ còn 2 vé

Business class
Thương gia

VND 10,238,711

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Juneyao Airlines

Ngắn nhất  

14:15 2h35m 16:50

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

14:10 2h45m 16:55

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 20,483,872

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

14:10 2h45m 16:55

CTU SHA

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông