VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Ninh Ba 28 th 10, 2019

Air China

 

06:40 2h45m 09:25

CTU NGB

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Discount Deal
Phổ thông

VND 3,233,334

Chỉ còn 3 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 3,386,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông

VND 3,526,667

Chỉ còn 3 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,146,667

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

11:35 2h40m 14:15

CTU NGB

Không điểm dừng

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,653,334

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

08:20 4h 12:20

CTU NGB

1 điểm dừng

Nam Xương

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:10 4h5m 13:15

CTU NGB

1 điểm dừng

Nam Xương

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,110,001

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

09:40 4h50m 14:30

CTU NGB

1 điểm dừng

Tam Minh

Đúng giờ

-
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,410,001

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Ninh Ba Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Ninh Ba

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ